Program wychowania w przedszkolu

W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu jest realizowany program wychowania w przedszkolu wydawnictwa MAC Edukacja pt."Program wychowania przedszkolnego", którego autorami są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion oraz Wiesława Żaba-Żabińska.

Główną zaletą tego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.
Przedszkolowo.pl logo