Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Przedszkolaki listy piszą

W ramach projektu „Przedszkolaki listy piszą” grupa Żabek z Przedszkola nr 4 nawiązała korespondencyjną znajomość z grupą Wiewiórek z Przedszkola nr 2 w Pszczynie. Projekt ten ma na celu pokazanie dzieciom, że w dobie internetu oraz smsów istnieje jeszcze listowna forma korespondowania ze sobą, która jest bardzo przyjemna. Listy redagują dzieci razem z nauczycielkami w Pszczynie z Panią Zosią a w Ustroniu z Panią Marzenką. W listach tych opisujemy ważne wydarzenia z życia przedszkolnego oraz wydarzeń związanych z naszym miastem. W piątek 10 maja wreszcie nadarzyła się okazja do spotkania. Dwie grupy Wiewiórek i Misiów z Pszczyny przyjechały do naszego przedszkola. Dla gości przygotowaliśmy przewodnik o ciekawych miejscach w Ustroniu w formie prezentacji multimedialnej, którą wspólnie obejrzały wszystkie dzieci a następnie były zabawy, słodki poczęstunek i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Na pamiątkę nasi goście otrzymali Ustroniaczki – magnesy i odblaski z logo Ustronia (częściowo ufundowane przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Miasta Ustronia). Otrzymaliśmy również zaproszenie do przyjazdu do Pszczyny aby tam poznać przedszkole naszych kolegów oraz ciekawe miejsca w Pszczynie.
Relacja 2019-06-04, 15:43 | autor: Główny Moderator
Przedszkolowo.pl logo