Wychowawcy

Przedstawiamy naszą kadrę nauczycielską:

PANI DYREKTOR Jolanta CieślarNauczycielka, wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność wychowanie przedszkolne, wydział pedagogiczno-artystyczny. Nauczyciel dyplomowany. Lubi prowadzić zajęcia plastyczne z dziećmi oraz interesuje się muzyką.Pani Małgorzata KoziełNauczycielka mianowana, wykształcenie: wyższe magisterskie, specjalność: Pedagogika specjalna, studia podyplomowe:Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania: sport-pływanie, siatkówka, rekreacja i muzyka.Pani Marzena SzlajssNauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: Pedagogika przedszkolna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii pedagogicznej (RODN "WOM" Bielsko - Biała) oraz Zarządzania w oświacie (ODZ "Publisher-Innowacje" Cieszyn). Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) oraz Arteterapia w edukacji (Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach). Interesuje się nowymi metodami pracy z małymi dziećmi, takimi jak: origami, pedagogika zabawy oraz technologia informacyjna w przedszkolu. Prowadzi innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej.Pani Renata LabzikNauczyciel mianowany, ukończone Studium Nauczycielskie, i studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Zainteresowania: ruch, taniec i muzyka. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Resocjalizacji i socjoterapii.Pani Joanna JachnaNauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie ze specjalnością: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Pedagogika specjalna i terapia pedagogiczna (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie). Zainteresowania: muzyka, techniki plastyczne, sport.Pani Małgorzata KantorNauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.Zainteresowania: różne techniki i formy plastyczne dla dzieci.Pani Dorota PytlakNauczyciel kontraktowy. Wykształcenie pedagogiczne: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Studia licencjackie ukończone na Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej, studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Interesuje się literaturą dziecięcą, edukacją regionalną oraz różnorodnymi technikami plastycznymi.Ukończone studia podyplomowe z zakresu Korekcji wad postawy.
Przedszkolowo.pl logo